WC i Flemingsberg centrum

Flemingsberg centrum har en offentlig toalett:
  • Gatu-, entréplan inne i centrumet