Parkering i Flemingsberg centrum

VARDAGAR
1 timme fri parkering mot biljett. 2 timmen 12 kr/timme, därefter 24 kr/timme.

HELG
1 timme fri parkering mot biljett, därefter 12 kr/timme

Parkering utomhus tillåten 07-01, övrig tid P-förbud. Alltid biljett eller SMS.