Stäng

Parkering i Flemingsberg centrum

VARDAGAR
1 timme fri parkering mot biljett. 2 timmen 12 kr/timme, därefter 24 kr/timme.

HELG
1 timme fri parkering mot biljett, därefter 12 kr/timme

Parkering tillåten 7-22, övrig tid P-förbud. Alltid biljett eller SMS.

Flemingsberg centrum har uppdragit åt Estate att ombesörja övervakning av parkeringsplatser och parkeringshus. Skälet är att attraktiva parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för besökare vid centrumanläggningar, skolor och idrottsanläggningar etc. Om dessa inte övervakas finns risken att de istället används för långtidsparkering.

Estate arbetar på Flemingsberg centrums uppdrag inom ramen för Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). De följer etiska regler som fastställts dels av branschorganisationen Svepark, men också egna, mer långtgående interna regler.

Ytterligare information återfinns på Estate.se