Parkering i Flemingsberg centrum

ALLA DAGAR

1h fri parkering mot biljett
2a timmen 12 kr/timme därefter 24 kr/timme
Parkering utomhus tillåten 07-01, övrig tid P-förbud. Alltid biljett eller SMS.

GARAGE

Besökare parkerar i garage till vänster efter nedfart. Här gäller samma parkeringsavgifter som ovan.
Till höger efter nedfart finns endast förhyrda platser.